Lệ thuộc kem chứa corticoid
Cập nhật ngày 21/03/2015